رژیم اشغالگرصهیونیستی طی دهه های گذشته پنج جنگ تمام عیاربا اعراب داشته است.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۵۸
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۳ 21 April 2024

به گزارش تابناک مرکزی ،ناصر کریمی فعال رسانه در یادداشت خود آورده است:

رژیم اشغالگرصهیونیستی طی دهه های گذشته پنج جنگ تمام عیاربا اعراب داشته که درتمام این جنگها علیرغم اینکه اولا آنزمان اسراییل قدرت اتمی نبوددرثانی ارتش‌های عربی تقریبا در تمام جنگها درکناریکدیگرنقش داشته اندلکن موفق نشدندصهیونیستهاراشکست دهندولذاهمین مسئله موجب نومیدی جهان عرب ازتوانمندیهای ارتش‌های خودگردید، بدنبال سرخوردگی ونومیدی ازتوان ارتش عربی،
جوانان پرشور وطن پرست عرب درقالب گروه‌های مقاومت نقش ارتش‌های عربی رابعهد ه گرفتنددراین میان اولین گروهی که باالهام ازجمهوری اسلامی پای در عرصه مقاومت نهادحزب الله لبنان بود، سپس حماس وجهاداسلامی اعلان موجودیت کردندتاصفوف بهم فشرده ومقاومی رادربرابرتجاوزات صهیونیست‌ها ایجادکنند، درادامه مبارزه بااستکباروصهیونیسم دراین چندسال اخیرانصارالله یمن وحشدالشعبی عراق نیزپابه عر صه میدان مقاومت نهادند، آنچه امروزدرخصوص سازمان، انسجام وانگیزه مبارزه بی امان گروه‌های مقاومت، توجه جهانیان رابخودجلب کرده هدایت، حمایت وپشتیبانی جمهوری اسلامی ازگروههای یادشده میباشد. این انسجام وسازمان مستحکم جبهه مقاومت است که رژیم غاصب متجاوزرازمین گیرکرده وراه رابرای سلطه طلبی استکبارو صهیونیسم مسدودنموده است، بنظرمیرسدغرب ودر راس آن امریکابه این نتیجه رسیده باشند جهت کاهش تنش درمنطقه ونیزحفظ موجودیت صهیونیسم ناگزیراز کشیدن ترمزاسراییل هستندو رای اکثریت اعضای شورای امنیت به استقلال فلسطین درهمین راستا قابل ارزیابی میباشدوصدالبته قدرت نمایی جمهوری اسلامی درموشکباران صهیونیستهامزیدبرعلت یادشده میباشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار