اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۱۳:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۰۱
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۲۹
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۴