اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۱۴:۴۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۱:۴۳
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۵۶