اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۴۸:۱۵
طلوع افتاب
۰۷:۱۵:۴۸
اذان ظهر
۱۲:۲۲:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۲۸:۱۹
اذان مغرب
۱۷:۴۶:۳۱