اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۲۱:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۳۲
اذان ظهر
۱۲:۲۴:۵۳
غروب آفتاب
۱۸:۰۴:۳۲
اذان مغرب
۱۸:۲۱:۲۹