اراک دارای سامانه درخواست کارگر و استاد کار فصلی شد


به گزارش تابناک مرکزی،محمد عسگری با بیان اینکه اپلیکیشن درخواست کارگر فصلی و استاد کار ساختمان اراک با نام «اراک ورکر» از هفته آتی در اپلیکیشن بازار بارگذاری و قابل دانلود است افزود: متأسفانه در شهر اراک مشکلات متعددی در حوزه کارگران فصلی همچون اعتماد افراد، پرداخت حق و حقوق کم توسط کارفرما و … وجود دارد، بنابراین معاونت خدمات شهری شهر اراک برای رفع این مشکلات در مرکز ساماندهی کارگران فصلی و استادکاران ساختمانی شهر اراک اقدام به طراحی سامانه‌ای تحت عنوان «درخواست کارگر و استاد کار فصلی و ساختمانی شهر اراک» کرد.
وی ادامه داد: شهر اراک به عنوان نخستین شهر در شهرهای کشور دارای این سامانه است که در این سامانه کارگران فصلی و استادکاران توسط مرکز ساماندهی کارگران فصلی و استادکاران ساختمانی شهر اراک ثبت نام می‌شوند.
وی یادآورشد: این سامانه برای مشاغلی است که دارای صنف نبوده و به صورت فصلی فعال است و بر اساس اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود، مهارت کارگران دسته بندی و درجه بندی یک، دو و سه می‌شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری اراک با بیان اینکه این اقدام با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد، گفت: مشتری، شهروند یا انبوه ساز با ثبت نام در این سامانه می‌تواند درخواست خود را اعلام کرده و طبق نوبت دهی که در سامانه تعریف شده است، کارگران به محل فراخوانده می‌شوند.