اعضای باند سارقان مسلح دستگیر شدند/اعتراف به سرقت مسلحانه از ۲بانک در ساوه ویک طلا فروشی در قم


به گزارش تابناک مرکزی،سردار حسن مفخمی افزود: اعضاي اين باند به ۲ فقره سرقت بانك در ساوه و سرقت اخير طلافروشي در قم اعتراف كردند.
وی یادآورشد: از سال گذشته با وقوع دو سرقت مسلحانه از دو شعبه بانك در سطح شهرستان ساوه، تحقيقات تخصصي كارآگاهان در پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفت.
وي اضافه كرد: در چند روز قبل با وقوع سرقت يك طلافروشي در شهرستان قم و با همكاري انجام شده با كارآگاهان پليس اين استان، سرنخ هايي از محل مخفيگاه سارقان در يكي از روستاهاي شهرستان ساوه به دست آمد.
اين مقام ارشد انتظامي افزود: با حضور تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي استان قم و با همكاري كارآگاهان پليس شهرستان ساوه، مخفيگاه سارقان شناسايي و هر ۶ نفر اعضاي اين باند در عملياتي غافلگيرانه دستگير شدند.
فرمانده انتظامی استان مركزي یادآورشد:‌ در اين عمليات سه قبضه سلاح و تعداد ۲۳
عدد فشنگ جنگي در بازرسی از مخفیگاه سارقان كشف و دستگير شدگان با توجه به نيابت قضائي به استان قم منتقل شدند.
سردار مفخمي شهرستاني اضافه كرد: در مراحل تحقيقات تخصصي كارآگاهان پليس سارقان به سرقت از طلافروشي در استان قم اعتراف كردند كه با همكاري اطلاعاتي پليس ساوه و در ادامه بازجويي هاي پليس مشخص شد كه اين افراد در سرقت هاي مسلحانه سال گذشته از دو شعبه بانكي در شهرستان ساوه نيز نقش داشته اند.
اين مقام ارشد انتظامي گفت: سرانجام در تكميل تحقيقات ، دستگيرشدگان به دو فقره سرقت مسلحانه بانك در شهرستان ساوه اعتراف كردند كه مراحل رسيدگي به پرونده هاي آنان با هماهنگي مرجع قضائي در حال پيگيري است.