سرپرست جدید معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی انتخاب شد
 
احمد حسینی بعنوان سرپرست جدید معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی منصوب شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی، " احمد حسینی" بعنوان سرپرست جدید معاونت آموزش متوسطه این استان منصوب شد.

طی این حکم حسینی معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان مرکزی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست جدید معاونت آموزش متوسطه این اداره کل منصوب شد.

پیش از این بهرام حسین آبادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این اداره کل، عهده دار این سمت بود.