امسال در استان مرکزی انجام می‌شود:
برداشت ۶۰۰ تن گلبرگ محمدی در خمین

برداشت ۶۰۰ تن گلبرگ محمدی در خمین

به گزارش تابناک مرکزی عباس ارشدی افزود: امسال سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان ۲۱۷ هکتار برآورد شده و پیش بینی می‌شود ۶۰۰ تن گلبرگ گل امسال در این شهرستان تولید شود و با توجه به اینکه مرکز فرآوری صنعتی در خمین وجود ندارد این گلبرگ‌ها برای فرآوری به کاشان ارسال می‌شوند.

 ارشدی یادآورشد: البته چند واحد فرآوری سنتی در این شهرستان وجود دارد، اما هنوز مجوز فعالیت را دریافت نکرده‌اند چرا که باید یکسری ملزومات بهداشتی از جمله سرامیک بودن کف و سقف مرکز را رعایت کنند که اداره بهداشت با مجوز فعالیت آن‌ها موافقت کند و سروسامان دادن به این واحد‌های سنتی به عنوان مشاغل خانگی در برنامه کاری جهادکشاورزی خمین است.

وی با بیان اینکه خمین رتبه دوم کشت گل محمدی در استان را به خود اختصاص داده افزود: برداشت گل محمدی در سال جاری از اواخر دهه اول خرداد ماه در خمین آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.