معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي:
اتصال دانشگاه‌ها به فن‌بازار مولد اشتغال است

به گزارش تابناک مرکزی سعید فرخی افزود: بسیاری از مشکلات جامعه به‌دلیل ضعف اتصال دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی جامعه است، دانشگاه‌ها از توانمندی بالایی برای رفع نیازهای فناورانه کشور برخوردارند و در این راستا باید گام‌های بلندی بردارند.

وی بیان کرد: روند اقدام‌های صورت گرفته در حوزه فن‌بازار استان مرکزی مطلوب است اما هنوز این بخش در نظام مبادله فناوری به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است.

رییس شورای هماهنگی فن‌بازار استان مرکزی ادامه داد: فن‌بازار و نیازهای مبادله فناوری در این استان باید بیش از پیش مورد توجه و معرفی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ۱۳ شرکت دانش‌بنیان امسال در این استان شناسایی شده و از ۲۵۰ نیاز فناورانه که در سامانه ملی فن‌بازار کشور به ثبت رسیده، یازده نیاز فناورانه مربوط به استان مرکزی است.

«مصطفی آمره» افزود: سه نیاز فناورانه استان مرکزی در سال جاری رفع شده و مباحث لازم در خصوص متقاضی و عرضه آن انجام شده است و در راستای ترویج فن‌بازار نیز در اقدام‌های مناسبی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: دانشگاه‌ها رکن اساسی در ارایه فناوری‌های جدید هستند و این بخش باید در فن‌بازار حضور جدی داشته باشند.

نایب رییس شورای هماهنگی فن بازار استان مرکزی ادامه داد: ۲۵۰ نیاز فناورانه ثبت شده در سامانه ملی فن‌بازار کشور به دانشگاه‌های این استان اراسال و مکاتبه‌های لازم در خصوص آن‌ها انجام شده است که امید می‌رود برای رفع این نیازها گام‌های خوبی برداشته شود.

آمره عنوان کرد: ۳۲ قرارداد در حوزه انتقال فناوری به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال در سال جاری در کشور منعقد شده که ۱۰ درصد آن معادل سه قراردار به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال مربوط به استان مرکزی است.

وی گفت: فن‌بازار استان مرکزی از تجاری‌سازی طرح‌های سودآور استقبال می‌کند.