جانشین فرماندهی سپاه استان مرکزی:
خبرنگاران بسیجی جهادی وانقلابی وارد میدان رسانه شوند/ لزوم جناحی نبودن رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف جامعه
 

سرهنگ پاسدارمحسن گلشن زاده جانشین فرماندهی سپاه روح الله استان در حاشیه افتتاح دفتر خبرگزاری بسبج در  استان بااشاره به وظیفه مهم رسانه ها در بیداری و هدایت افکار عمومی جامعه به ویژه رسانه های انقلابی و همسو گفت:رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی در بخش های مختلف جامعه وظیفه سنگین وخطیری رابردوش دارند.

وی افزود:امروزه شاهد جنگ و تنش در حوزه های رسانه و فضای مجازی هستیم این درگیری ها هرچند بی صدا و بدون تجهیزات و ادوات است ولی باایجاد تغییر درافکار وباور های اقشار مختلف جامعه سبب  جنگ های اعتقادی و فکری خواهد بود.

سرهنگ گلشن زاده بااشاره به اینکه دشمن به این نتیجه رسیده است  در جنگ سخت قدرت رویارویی با جبهه انقلاب اسلامی ندارد افزود:ورود دشمن از طریق جنگ نرم و ایجاد تعلل و تردید در باورهای  مردم شگرد جدیدی بود که جوانان انقلابی با افزایش دانش و توانایی خود دراین بخش پاسخ ها وتاکتیک های مناسبی باید برای دسیسه های دشمن داشته باشند.

جانشین فرماندهی سپاه روح الله اظهارکرد:این هنر خبرگزاری بسیج است که بانیاز سنجی ومخاطب شناسی در بخش مختلف اجتماع بتواند محتوایی تولید کند سبب ارتقا وروشنگری قشرهای گوناگون شود.

وی این راه را  پرافتخار و دارای اجر وپاداش برای همه دانست وگفت:انقلاب اسلامی در طول چهل ویک ساله عمر بابرکت خود در این راه پر پیچ و خم تجارب مختلفی را پشت سرگذاشته است قطعا دشمن از دشمنی خود دست برنمی دارد چون ذات اوست بنابراین دراین راه سختی نیز وجود دارد اما بی شک بسبجیان سختی ها را پشت سرخواهند گذاشت.

سرهنگ گلشن زاده خاطرنشان کرد: بسیج و بسیجی باید همواره آمادگی پذیرش تکالیف و ماموریتهای سنگین را داشته باشد و از بی مهری ها و کارشکنی های موجود در راه ناامید و دلسرد نشود.

وی گفت:یقینا خبرگزاری بسیج برگرفته از روحیه انقلابی وجهادی زمینه پیشبرد و حرکت روبه جلو در حوزه آگاهی بخشی و روشنگری وبصیرت افزایی در سطح جامعه خواهدبود.