بازداشت شد
بازداشت یک مدیرکل در استان مرکزی تائید شد

 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تایید این مطلب و بازداشت این مدیرکل در استان اظهار داشت: دستگیری یکی از مدیران کل استان مرکزی صحت دارد، اما توضیح درباره جزئیات این پرونده در قالب مصاحبه نیاز به اطلاعات کامل دارد که نیاز است تا پرونده به دستم رسیده و تحقیقات نیز کامل شود.

وی افزود: در حال تکمیل اطلاعات و روند پرونده هستیم و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات قطعا هیچ اغماضی با هیچ فرد و جریانی نخواهد داشت.