کشف یک دستگاه فلزیاب در خمین

کشف یک دستگاه فلزیاب در خمین

علی مشهدی  اظهار کرد: با همکاری یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی اداره کل و نیروی انتظامی شهرستان خمین یک دستگاه فلز یاب در مبادی ورودی شهرستان خمین از یک خودرو کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل شد و راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.  

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمین یادآور شد: هر گونه خرید و فروش، تبلیغات، ساخت و نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع است.