دعوت ۳ ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک

دعوت 3 ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی  ایروبیک ژیمناستیک

یحی زاهدی با اشاره به دعوت 2 ورزشکار و یک مربی از استان مرکزی به اردوی تیم ملی  ایروبیک ژیمناستیک جوانان و  بزرگسالان کشور  اظهار کرد: آرش رحمتی به عنوان سرمربی و سعید نجفی و امیرحسین علیخانی به عنوان ورزشکار به اردوی تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک جوانان و  بزرگسالان کشور  دعوت شدند.

وی تصریح کرد: این اردو از  3 تا 10 آبان در خانه ژیمناستیک شهید آذرپی تهران برگزار می شود.