پادشاه عربستان وزیر امورخارجه این کشور را برکنار کرد

وزیر امورخارجه عربستان برکنار شد

"سلمان بن عبدالعزیز" پادشاه سعودی چهارشنبه شب، "ابراهیم العساف" را از مقام وزارت امورخارجه این کشور برکنار کرد.

به گزارش اسکای نیوز، پادشاه عربستان در حکمی ، فیصل بن فرحان را به عنوان وزیر جدید خارجه این کشور منصوب کرد.

همچنین العساف به عنوان وزیر مشاور در شورای وزیران عربستان انتخاب شد.