تصویری از حضور طناز طباطبایی در جشنواره سینما حقیقت را مشاهده می کنید.

 

طناز طباطبایی